LOT 2 (AMALEMBA & KAMBI SOMALI SETTLEMENTS) 21-07-2023