PROPOSED MAINTENANCE AND IMPROVEMENT (E9128)EREGI – MALINYA ROAD (8.6KM),
BURENDWA – BUCHEREMI, SHIJINJI – MUTAHO ROAD (4KM) &LUSUI -IVONDA – LIDAMBITSA ROAD
(3.2KM) IN IKOLOMANI SUB – COUNTY (LOT 11) 10/09/2020