ROUTINE MAINTENACE AND IMPROVEMENT OF KAMBI YA MWANZA –
KAMBIRI – CHIROVANI ROAD (22.6KM) IN SHINYALU SUB – COUTY 16/11/2018